Snöbollsbuske

Varje år så får vi ohyra på busken bladen rullas ihop, blomklasarna angrips också. Skall jag gräva bort busken? Den är ca 20 år rätt så stor.

Annica

Odla Svarar: 

Du är inte den enda, den drabbas rätt ofta av olvonbladlus. Men om du behandlar buskarna upprepade gånger med mineralolja tidigt på våren vid äggkläckningen, så blir det inte så mycket. Dessa svarta löss lämnar olvonen under sommaren, den flyttar till starr och andra halvgräs, där den övervintrar för att återkomma och lägga ägg på olvonen på våren.

Sylvia