Småmyror på fruktträd och bärbuskar

Marianne Holmström

Hej! Jag har planterat fruktträd och vinbärsbuskar för två år sedan. Förra året, och även i år, blir det fullt med små myror i växterna. Speciellt vinbärsbuskarna såg medtagna ut förra året. Är det skadligt? Går det att få bort i så fall.

Vänliga hälsningar Marianne

Odla Svarar: 

Egentligen är det inte myrorna i sig som är skadegörare på växter, utan när träden/buskarna är angripna av bladlöss, då kommer myrorna. De kommer för att ”mjölka” lössen på deras söta honungsdagg. Så det är lössen som ska bekämpas med ekologisk växtvårdsmedel, till exempel med insektssåpa, för att bli av med myrorna.

Men myrorna kan bygga bo under växterna i jorden och då är det en annan sak, de underminerar jorden och växten lider av torka. Så kolla om du hittar boet under växterna. Kör i så fall vatten från slangen direkt i boet några gånger så de kanske flyttar. Annars placera myrdosor på marken runt växterna, du bör inte använda Myrr eller liknande när det gäller ätliga växter.

Med vänlig hälsning Sylvia