Små vinbärsbuskar

Hej
För ca fem år sedan fick jag två skott, med rötter, från morfars gamla röda vinbärsbuske. Morfars buske var stor och hade långa fina klasar med mycket bär på, men mina skott är fortfarande små och ger inga bär. Hur ska jag få fart på dem? De står drygt en meter från svarta vinbärsbuskar och krusbärsbuskar som växer och ger bär, och det är vilda smultron under som marktäckare. Jorden är ganska sandig.

Hälsningar
Katarina

Odla Svarar: 

Öka mullhalten i jorden och gödsla, gärna med välbrunnen stallgödsel, så tror jag nog att det blir fart på dom.

Sylvia