Små hål på bladen

Hej,
jag har upptäckt små hål/mm stora på nästan alla växter i vinterträdgården... citron, passionsblomma, avakado, kalla, fikon. En del av bladen är även skadade/outvecklade. Vad kan det vara och vad gör jag?

Violet

Odla Svarar: 

Det skulle kunna vara växthusöronvivel, men utan att se djuret är det svårt att gissa. Dessa är små skalbaggar. Det är främst de fullbildade djuren som genom sina gnag på bladen åstadkommer skador. De ligger under dagen gömda under blad och växtrester och kommer fram på natten och äter.

Larverna ligger under jorden och kan bekämpas genom fräsning om växterna står på jordbädd. Annars kan de bekämpas med insektparasitära nematoder, se http://www.bionema.se och http://www.lindesro.se/

Sylvia