Skötsel av Prunus Triloba, Rosenmandel

Vilken jord vill den ha, är rhododendronjord lämplig?

Hur stor blir den? När blommar den? Hur och när skall den beskäras? Övrigt som är viktigt

Kan man äta frukterna eller är det bättre att ta bort dem för bättre blomning nästa år?

Björn

Odla Svarar: 

Rosenmandel, Prunus triloba, gillar kalk- och näringshaltig jord, alltså inte rododendronjord som är kalkfri.

Hur stor den blir beror på om den är buskformad eller uppstammad. Som buskformad blir den 1-2 m hög, uppstammad beror på stamhöjden. Blommar på våren, april-maj. Det brukar inte bli några frukter alls.

Den angrips tyvärr ganska lätt av monilia, grentorka. Den klipps direkt efter blomningen på våren för att begränsa smittospridningen. Man kortar in de grenar som har blommat, till 2-3 ögon.

Sylvia