Skötsel av nyplanterade Thuja Brabant

Andreas Hederstedt

Hej Sylvia, Jag har precis planterat barrotade thujor som en häck. Häcken är planterad vid ett dräneringsdike där jag grävt ned planteringsjord utblandat med kogödsel i marken som består till stor del av lerjord. Häcken är belägen i söderläge vilket innebär att de inte skuggas från solen. Hur bör man sköta om häcken under det första året då thujorna rotar sig? Hur ofta och hur mycket bör man vattna? Bör man gräva ned mer gödsel framöver?

Mvh Andreas

Odla Svarar: 

Du bör försöka skugga häcken med juteväv e.d. i början eftersom det är så soligt och varmt. Vattna varje kväll rejält, den får absolut inte torka ut. Fortsätt vattna hela sommaren om det inte regnar rejält.

Du behöver knappast gödsla om eftersom du redan har grävt ner kogödsel nu. Gödsla igen nästa vår.

Till vårvintern får du plocka fram skuggväven igen, så de inte blir solskadade när de inte får vatten ur frusen mark och solen gassar på.

Sylvia