Skogstomt

Vi har byggt ett hus på en skogstomt. Vi har fyllt upp en hel del runt huset. Vi skulle vilja att det vi fyllt, åter skulle bli en skogstomt i  harmoni med den omgivande skogen.

Hur fixar vi det?

Bernth

Odla Svarar: 

Naturen vandrar in av sig själv så småningom. Men i väntan på det kan ni ju hjälpa till lite.

Så inte en alltför prestigefull gräsmatta, utan välj, efter förutsättningar förstås, en lite vildare blandning, typ sol-tallbacke.

Plantera in träd och buskar som harmoniserar med omgivande natur. Flytta in perenner som också harmoniserar med naturen och kanske redan finns i omgivningen.

Ni kan också göra ett s.k. woodland. Denna artikel förklarar vad som menas med det och vilka växter som kan tänkas ingå då: http://www.odla.nu/artiklar/woodland.shtml

Sylvia