Skapa väldränerat läge

Gertrud

Väldränerat läge står det nästan alltid i planteringsråden för i stort sett alla växter. Jag skulle vilja veta hur man rent praktiskt går tillväga.

Hittills har jag gjort så att jag dels lagt grövre grus alternativt lecakulor i botten av gropen, dels blandat grus i den jord jag planterat i. Nu läste jag i en artikel i en trädgårdstidning att man INTE ska lägga ett dräneringslager med grus i botten av gropen. Det skulle göra att jorden blev torrare på somrarna och blötare på vintern. På vintern skulle gruset göra att jorden kunde hålla mer vatten än normalt och risken för att växten dränks, fryser och ruttnar ökade.

Hur ser du på detta? Jag skulle önska mig ett handfast råd om hur man ska skapa en miljö för växter, som vill ha det fuktigt men inte vill ha "fötterna" i vatten.

/Gertrud

Odla Svarar: 

Väldränerat läge kan man skapa på olika sätt:

  • upphöjda bäddar (http://www.odla.nu/artiklar/ute/gronsaker/upphojda-baddar/)
  • grusbäddar/stenparti (http://www.odla.nu/artiklar/ute/anlaggning/att-bygga-ett-stenparti-1/)
  • täckdikning, det vill säga att man ordnar ett täckt dike från botten av rabatten så att vattnet kan rinna ut.
  • blanda grov material i jorden, som halvfärdig kompost, bark, smågrus, kottar mm.

Om du vill ha plats för fuktälskande växter, pröva en så kallad vattenbädd (http://www.odla.nu/artiklar/ute/gronsaker/odla-i-vattenbaddar/)