Skadedjur på äppelträd

Gunborg

Vad skall jag använda för sorts besprutningsmedel mot rönnbärsmal och äppelvecklare nu i vår, som inte är så skadligt för den övriga naturen?

/Gunborg

Odla Svarar: 

Hej

Tyvärr finns det inte ännu något riktig bra medel mot rönnbärsmal för fritidsodling, men utvecklingsarbete med feromoner pågår. Du kan pröva med de feromonfällor som finns redan, som t.ex. denna: Feromonfälla

Eller så kanske du kan plantera rönnar med säker fruktsättning som fångsträd i närheten?

Samma sak gäller för äppelvecklare, det finns bara feromonfällor mot dem också: Äppelvecklare.

Med vänlig hälsning Sylvia