Skadedjur

Vad finns att göra för att få bort alla tvestjärtar, de äter sönder allt i trädgården.

Birgitta

Odla Svarar: 

Du är inte den enda som suckar över dem... de äter "allt" från mig också! Man kan göra fällor av t.ex. ihoprullat wellpapper, tomma toarullar med ihopknycklad tidningspapper i e.d. och lägga vid växterna. De kryper in för att sova där inne i mörkret sedan. Dessa fällor vittrar man på morgonen och trampar ihjäl alla man får tag i. Om man fortsätter med detta ett tag så minskar de ju något i alla fall.

Sylvia