Skadat fruktträd

Anki

Jag undrar vad som har hänt med mitt fruktträd. Har det fått någon sjukdom har det blivit skadat av något? Det är 4 år gammalt. Förra året fick vi äpplen men de blev uppätna av äppelvecklare. Så frukt kommer det och trädet växer så det knakar. Kommer det överleva? Skall jag ta bort det så det inte smittar mitt nya körsbärsträd och min nya magnolia?

Odla Svarar: 

Under vintertid finns det många hungriga djur, såsom älg och rådjur, såväl som sork och hare, som i brist på annan föda äter på äpplestammar. Jag tycker att bilden ser ut som ett sådant angrepp. Den typen av sår blir sedan lätt ingångsport till ytterligare angrepp, sjukdomar och rötor. Det är således svårt att säga huruvida trädet kommer att bli långlivat eller ej. Men om det växt bra och gett rikligt med frukt hittills, även efter att skadan synts, så har du ju all anledning att låta den stå kvar. Om det som syns på bilden trots allt orsakats av en sjukdom, såsom fruktträdkräfta, så bör trädet naturligtvis tas bort om det riskerar att smitta andra äppleträd. Dock behöver du inte oroa dig för att det skulle kunna smitta till din Magnolia, och det är inte heller speciellt sannolikt att det skulle kunna smitta körsbärsträdet. Kanske bör du göra en bryggymp över det skadade området, så att näringstransporten upp delvis repareras? Och inför hösten sätta skydd för stammarna på dina fruktträd?

Vänliga hälsningar, Carina