Skadade lökar

Kan skadade lökar blomma t.ex. påskliljor?

tack!
Fahruniissa

Odla Svarar: 

Det beror på hur de är skadade. Om de bara är lite skadade på ytan efter t.ex. av gnagare, så kan de blomma. Är det däremot någon sjukdom som skadat dem, så kanske de inte blommar och bör tas bort. Alltså, det beror på vad det är för skada.

Sylvia