Skadad bark

Rådjuren har ätit av barken på vårt äppelträd det är ca 5år går det att rädda trädet?

Lisbeth

Odla Svarar: 

Det beror på hur pass mycket det är skadat. Om de har "ringbarkat" trädet, d v s ätit upp barken runtom, så är det svårt att rädda trädet utan proffshjälp. Då skulle man behöva göra s.k. bryggympar, det är inte helt enkelt om man aldrig har sysslat med ympning.

Är skadan däremot begränsad till enstaka kala fläckar, så att barken inte är helt skadat runtom, då kan trädet läka självt. Ha i så fall ingen brådska att ta bort det, men skydda gärna för ytterligare åverkan med ett nätgaller runtom.

Sylvia