Sjukdom på tujaplantor

Jenny

Köpte några tujaplantor förra året. Under senhösten och framåt våren kunde man se hur det spred sig en gulnad över växten. Det började med en svag gulnad i färgen och sedan torkade grenen ut och blev till slut helt vissen brun och torr. Det tragiska var att denna "sjukdom" spred sig över hela plantan vilket gjorde att de dog helt och hållet. Detta drabbade tre plantor som vi då grävde bort, det är stora plantor på ca 2 m som vi köpte in. När dessa dött trodde vi det var klart och borta men nu, ca 4 månader senare, har det tagit fart igen och vi ser samma sak hända med en annan häck som är stående på ett annat ställe i trädgården (dock inköpt vid samma tillfälle).

Läste på internet om något svampsjukdom ROTRÖTA och tyckte beskrivningen passade in, men jag kan dock inte se några symptom vare sig på rötterna eller bakom barken som man beskrev. Plantans stam och rötter ser kanonfriska ut. Vad kan det vara för något som vi drabbats av?

/Jenny

Odla Svarar: 

Det verkar vara kvistdöd, en svampsjukdom på just tuja, den heter Kabatina thujaea. Svampen infekterar om det är låg temperatur och fuktigt.

Man ska undvika dysbevattning på grenarna, man vattnar på marken. Luftighet runt om behövs också. Du kan försöka ta bort smittade grenar i görligaste mån. Det finns också svampmedel att köpa.