Sjuk forsythia?

Sofia

Hej

Vad är detta för utväxt på min forsythia? Är det smittsamt för andra buskar och träd? Ska grenar jag klipper bort brännas eller kan jag köra dem i kompostkvarnen och använda som täckmaterial?

Tack!

/Sofia

Odla Svarar: 

Hej

Den här bakteriesjukdomen som har drabbat din forsythia kallas knippbakterios. Den kan drabba forsythia men även många andra, både ved- och örtartade växter. Ofta ses den till exempel på olvon och pelargon. Knippbakterios smittar lätt andra mottagliga växter runtomkring, så kolla alla andra växter som står nära forsythian.

Sjukdomen drabbar oftast gamla forsythiabuskar som inte beskurits på länge. Som botemedel är en kraftig beskärning att föredra. Såga bort alla gamla, sjuka grenar ändå nere vid markytan och städa runt forsythiabusken så att den får mer ljus och står luftigare. Gödsla på våren med någon fullgödsel. Detta gör att forsythian kommer med nya kraftiga skott som också blommar bättre. Håll sedan busken "ung" genom att med några års mellanrum ta bort någon av de äldsta grenarna.

Med vänlig hälsning Sylvia