Silverpäron

Skall man och kan man beskära detta träd? Går frukten att äta?

Karin

Odla Svarar: 

Silverpäron - "Nordens oliv" - behöver sällan beskäras. Den får gärna växa lite yvigt och ojämnt, det hör till karaktären. Vill man däremot ha den så jämn som möjligt, t.ex. göra en paraplyformad krona, kan man mycket väl ta bort grenar som växer fel. Det kan man göra nu eller på vårvintern.

Päronen är små och beska, inget att ha i köket! Men fåglarna kan äta dom i alla fall.

Sylvia