Sibirisk ärtbuske (Karagen)

Ove Lindström

Förra vårvintern beskar vi en häck med sibirisk ärtbuske. På många stammar såg den i snitten ut som på bifogade bild.

Barken (ytan) fick en metallisk färg och det kommer just inga nya skott.

Ove

Odla Svarar: 

Den verkar ha drabbats av någon svampsjukdom, ev. av svampen purpurskinn, vilket orsakar silvriga skiftningar. Svampen kommer in via sår i barken eller via beskärningssår. Tyvärr är detta svårt att bekämpa, så det är viktigt att ta bort alla smittade växtdelar så fort som möjligt och bränna. Städa noga även i omgivningen, då även fruktträd kan smittas! Och sterilisera sedan alla redskap du använt.

Sylvia