Sibirisk ärtbuske

Katarina

Jag har en häck av sibirisk ärtbuske. Mjöldagg får den, inte så mycket att göra något åt. Men nu har också delar av den fått nästan vita blad. Vad kan det bero på och kan man göra något åt det?

Odla Svarar: 

Hej!

Det händer ibland att diverse växter får nästan vita blad. Detta kallas kloros, kommer från grekiskans chloros, som betyder blekgrön.
Kloros kan orsakas av för lite ljus eller av näringsbrist av exempelvis kväve eller järn. Det kan även orsakas av för högt eller lågt pH-värde, t.ex för sur jord eller för höga halter av kalk i jorden, då kallas det kalkkloros. 

Du kan pröva att gödsla häcken med kväve- och järnhaltigt gödselmedel. Tänk också på om det kan antingen vara för surt eller för mycket kalk på platsen.

Med vänlig hälsning
Sylvia