Sibirisk ärt-häck

Kan man beskära en c:a 40 år gammal häck även efter mars-april? När i så fall?

Lotta

Odla Svarar: 

Klipp till under JAS (=juli, augusti, september).

Sylvia