Schersmin

Kan schersmin bli stort som ett träd och växa "förvildad" i en skog?

Görel

Odla Svarar: 

Knappast som ett träd, men väl en stor buske. Men den behöver sol för att blomma, så i ett skogsbryn då.

Och så får man ju hålla efter ogräs och sly och gödsla på våren, så att den får chans att växa sig stor.

Sylvia