Sättlök blommar/ruttnar

Lennarth

Nu är det snart dax att börja sätta och plantera i trädgården. Jag sätter en hel del olika saker, plantor, lökar och fröer, det brukar bli bra. Men, löken har jag lite problem med. Det är inga problem efter att jag satt dem, de brukar ta sig. När de växt till sig så börjar många, säkert 50% blomma, och det vill man ju inte, eller hur. Vad gör man åt det?

Sen kommer ett problem till: när jag har plockat upp dem ur jorden får dom ligga och torka, efter det tar jag in dem på logen där de får ligga ytterligare ett tag. När det börjar bli risk för frost tar jag ner dem i källaren. Men problemet börjar ungefär när jag tar in dem på logen, då börjar dom ruttnar. Inte alla men många. Det är inte alltid man ser det förrän man skalar dem eller delar dem, så det är mycket lök som går till spillo. Vad skall jag göra för att minska på spillet?

/Lennarth

Odla Svarar: 

Att lök går i blom kan ha med temperaturen att göra. Om sättlökarna har legat för kallt eller om det blev kallt efter man satt dem tror de att det har varit vinter och då går de lätt i blom, eftersom löken normalt blommar det andra året. Så stoppa inte sättlök i kylen utan ha dem i rumsvärme.

SLU har kommit med en rapport på försök i Danmark att skörda vid en tidigare tidpunkt, när ca 50% av blasten har lagt sig. Du kan läsa mer om lagring av sättlök här (http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/faktatradgard/pdf01/Tr01-01.pdf).

Även Jordbruksverket har skrivit om lök och dess lagring (http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/p7_24.pdf).

Om matlök kan du annars läsa här (http://www.odla.nu/vaxtlexikon/koksvaxter/matlok-kepalok/).

Hoppas du hittar hjälp nu!