Salix alba och S. fragilis

Christina Landström

Kan dessa pilsorter planteras i närheten av huset utan risk för att rötter tränger in till vattenledningar?

Odla Svarar: 

Jag rekommenderar inte det, då dessa träd har ganska aggressiva rötter som söker vatten i ledningar och kan också skada grunden. Det finns snällare träd om du vill ha något nära huset, men plantera inget träd alldeles i närheten av ledningar.

Sylvia