Saintpaulia

Mavluda

Vilken namn, sort är denna saintpaulia?

/Mavluda

Odla Svarar: 

Tyvärr vågar jag inte gissa, då det finns hundratals namnsorter!!

Hör med Saintpauliasällskapet (http://www.saintpauliasallskapet.se/s/index.html), de kan veta!