Så ängsblommor - frön

Christina

Jag är intresserad av de skogsfinska växterna finnklint, svedjenäva och finnstarr samt toppklocka, rödfibbla och kåltistel. Min fråga är om det går att få tag på frö från dessa växter? Jag vill gärna ha dem på min kolonilott.

/Christina

Odla Svarar: 

Hej

Dessa växter hör inte till vanligheterna i frösortimentet. Det enklaste är nog att fråga i vårt forum här hos Odla.nu om någon kanske kan ta frö till dig och skicka. Forumet hittar du här: Odla.nu Forum

Kåltistel, Cirsium oleraceum, är ganska vanlig i Skåne, förekommer sällsynt även i Halland och Västergötland. Den växer på fuktig mark som dikeskanter, i bäckraviner och fuktiga skogar och ängar. Toppklocka, Campanula glomerata, finns allmänt i nästan hela landet och till exempel Impecta säljer frö till både den vita och den blåa toppklockan. Rödfibbla, Pilosella aurantiaca, finns också ganska allmänt i Sverige från Skåne till Norrbotten. Finnstarr, Carex atherodes, växer mest i vatten och i fuktiga diken och liknande. Breder ut sig rejält med utlöpare, så den kanske inte är så lämplig växt för en liten kolonilott. Svedjenäva, Geranium bohemicum, är beroende av att det har brunnit på marken innan den gror och man kan få tag i frön. Växten luktar illa och är klibbig. Finnklint, Centaurea phrygia, finns vildväxande i till exempel Mellansverige på vissa ställen

Med vänlig hälsning Sylvia