Rotvattning kontra traditionell vattning

Susanne Ljunggren

Hittade vår gamla rotvattnare ensam och bortglömd i en hörna sedan 20 år tillbaka! Så kloka vi var då, tänkte jag men började sedan fundera på dess för- och nackdelar och varför den blev faktiskt blev undanskuffad till fördel för diverse andra bevattningspåfund. Misstänker att det helt enkelt kan ha varit lathunden som slog till! Men vad förordar Du, rotvattning eller traditionell vattning med slang/kanna? Hur länge/mycket/ofta i så fall?

Susanne

Odla Svarar: 

Rotvattnare är bra att ha när det gäller att vattna t.ex. träd och buskar. Man når till rötterna istället för att spilla vatten på ogräset ovan mark! Det stimulerar rötterna att söka sig neråt / åt sidan istället för uppåt och ökar därmed härdigheten. Bara man inte ställer kranen på fullt, då hinner inte jorden suga upp vattnet utan det sprutar upp!

Men annars kör jag med vanlig slang när det gäller att dygnsvattna i trädgården... kanske latmask här också.

Sylvia