Rotsystem på Lönn

Jag har en lönn ca 70 cm från husväggen. Kan man in sin enfald tro att man kan hålla rotsystemet mindre genom att tukta trädkronan? Jag vill ogärna ta bort trädet helt, men ännu mindre att det ska förstöra huset/grunden/avloppssystem.

Tina

Odla Svarar: 

Njaa... att tukta trädkronan har ingen större betydelse på rötterna. Men skulle det vara möjligt att flytta på den? Hur stor är lönnen? Om man t.ex. kan komma åt den med en liten grävskopa som lyfter upp den med rötterna i en stor jordkoka och kör den till en ny, iordningställd planteringsgrop? Detta bör man i så fall göra när lönnen är i vila och avlövad, dvs. på senhösten eller tidig vår men då marken inte är tjälad.

Sylvia