Rotlöss

Hjälp!! Till min förtvivlan har jag har fått rotlöss i en av mina pelargoner som står på övervintring i uppvärmt växthus. Har besviket kastat blomman och undrar om jag ska vidta några ytterligare åtgärder.

Dör rotlöss under frysgrader under vintern, eller finns det risk att det finns övervintrare i tomma krukor som står på marken utanför?

TACK!
Madeleine

Odla Svarar: 

Själva lössen dör i frosten, men det kan finnas ägg som övervintrar! Så gör rent krukorna ordentligt på våren, med hett vatten och klorin.

Kolla noga ev. andra växter i samma växthus - de finns ofta i flera krukor om de finns i en! Kan också synas som bomullslöss på grenarna, vita ulliga samlingar.

Sylvia