Röta i kärnan

Häggmispelhäcken har ett antal stammar där kärnan är brun. Den bruna delens omfång varierar mellan olika stammar, från någon mm i diameter till 50% av stammen. Dessa stammar har i regel få kvistar. Om man klipper ned stammen nog mycket kommer man oftast fram till en frisk yta. Är detta detta någon form av röta och vad beror det på?

Kenneth

Odla Svarar: 

Det är svårt att svara om man inte ser det, för det kan helt enkelt vara just kärnan som ju är brun. Men du kan alltid såga ner några av de äldsta grenarna för att glesa häcken, den behöver ju skötas genom att man gallrar bort gamla stammar då och då.

Sylvia