Rot- och stamskott

Hej
Jag har hört olika tidpunkter angående när det egentligen är bäst att ta bort rot- och stamskott från stora träd ex. lind, lönn och björk. Kan det vara så att det egentligen inte har så stor betydelse eller är det juli, augusti, sep som gäller även här? Hur fungerar senvintern? Tänker då främst på lönn och björk.

My

Odla Svarar: 

Det har att göra med att en del träd blöder om man klipper på våren. Samma gäller med borttagande av rotskott, det kan blöda från såret.

Träd som blöder är t.ex. björk, lönn, valnöt, mullbär och Prunus-arter. Dessa både beskärs och "avtjuvas" under hösten före årsskiftet.

Sylvia