Rosentry

kenny Forsberg

Vi önskade buskar som växte snabbt, tåliga mot sol, vind och torka (vid havet) efter fem år ser de inte ut att må bra. Det kommer endast löv i kronan och stammarna är gula. Vad ska vi göra?

Odla Svarar: 

Det ser ju inte så uppmuntrande ut... kanske du ska klippa ner det till backen, d v s 20-25 cm över marken och "börja om"?
Men kolla nu först hur jorden på platsen är. Den bör vara mullrik, välgödslad och porös, vatten får inte stå där under vintern men det får inte vara torrt heller. Jag tror att det kan vara för mycket sand i jorden, så den bör förbättras med kompost, mullämnen och torv. 

Vid havet hade annars oxel klarat sig bra, den är en klassisk häckväxt på strandnära lägen. 

Sylvia