Rosenstav-pragtskär

10/3.07-har lige väret ude og klippe det visne på mine rosenstave ned, kommer de igen som da jeg satte dem?

tak for de gode svar.
Hilsen Birde Vittsjö.

Odla Svarar: 

Ja då, de kommer upp igen på våren när perennerna börjar komma upp!

Sylvia