Rosenhagtorn

Jag har ett Rosenhagtorn, stamträd, som jag så gärna vill ha format till en svamp. Jag vill även hålla det lågt, som ett prydnadsträd. Idag är det ca.3 m. har försökt att klippa det på eftersommaren för då har det växt ut så många skott, och blivit väldigt tätt. Hur gör jag för att undvika det.

Clary

Odla Svarar: 

Du kan fortsätta att forma den som du gjort, så att den så småningom bildar en "svamp". Om den blir för tätt, så ta helt bort några gamla grenar från kronan nu under JAS. Se bara noga till att det är "rätt" gren du tar, så att det inte blir hål i kronan!

Sylvia