Rosenhäck

Jag bor i zon 4-5 (Avesta) och har sandjord på hela tomten. Jag skulle vilja plantera en roshäck som blommar länge och blir ca 1,3 m hög. Idag finns där ett trådstaket som jag tänker låta vara kvar, för att förhindra att häcken böljar ut mot en mindre trafikerad väg. Kan jag välja olika sorter för att förlänga blomningen? Vilka sort(er) rekommenderas? När är bästa tiden för plantering? Det är förstås bra om den kräver så lite skötsel som möjligt. Sommarlängtande

Odla Svarar: 

Det är en bra tid för rosplantering nu. Till en häck som ska täcka ett trådstaket är det bra att välja robusta sorter som de olika Rosa rugosa-sorterna. Visst kan du välja olika sorter och färger. På Odlas Shop finns t.ex. rugosa-hybriderna Hansa och Louise Bugnet och portlandrosen Jacques Cartier som passar till ändamålet. 

Börja med att göra ett rejält "dike" som är minst 50 cm djup och lika bred och bottna med bra, lerhaltig matjord. Sådant går att beställa i storsäck eller hos någon anläggningsfirma.

Plantera rosorna med ca 0,7-1 m  mellanrum beroende på sort du väljer. Täck gärna med granris, i alla fall under första vintern. 

Sylvia