Rönnbär

Hej!
Jag undrar, om jag tar en liten rönn i skogen, kan jag på något sätt se, att det blir en Rönn som kommer att blomma och att det blir rönnbär. Jag har planterat en för ca 6 år sedan men den har aldrig blommat och aldrig några bär. Varför?

M.Johansson

Odla Svarar: 

Rönnar har både hon- och hanblommor i samma växt, så den kommer säkert att blomma så småningom. Det är bara det att den kan ta tid på sig. Pröva att gödsla på våren, den trivs bäst i näringsrika, genomsläppliga, djupa jordar.

Sylvia