Rönn - näringsutsugare?

Annika

Hej

Svärmor säger att rönnar drar ur all näring ur jorden för andra växter och tycker därför att vi ska ta bort rönnen som står i trädgården till huset vi nyligen köpt. Stämmer det att rönnen skulle vara en värre "utsugare" än andra träd? Jag har inte hittat några belägg för påståendet.

Hälsningar Annika

Odla Svarar: 

Hej

Rönnar finns i många former och storlekar, näringsbehovet är ju förstås avhängigt av hur stort träd det är. Men rönnar suger inte ut jorden särskilt mycket, det finns många andra träd som är betydligt värre, som pil, björk, poppel och gamla hästkastanjer.

Rönn har relativt "snälla" rötter, vars form kan se olika ut beroende på var näring, vatten och syre finns i marken.

Med vänlig hälsning Sylvia