Röda blad

Varför får växterna i min nya rabatt röda blad? Det har varit så hela sommaren. Ex. en körsbärsbenved som ändå har fått nya långa skott. Inget vissnar eller blir gult. Lerjord blandat med torv och barkmull.

Anna

Odla Svarar: 

Det är svårt att veta varför man ibland får avvikande bladfärger. Kanske är jorden sur i din nya rabatt, ett vanligt orsak till varför man får röda blad på växter som normalt inte ska växa i surjord.

Vill du veta om så är fallet kan du göra en jordanalys, självanalysset finns att köpa i större plantbutiker eller så kan man lämna in hos något analysföretag. Men det är ju egentligen inte farligt om växten i övrigt är frisk, bara en "skönhetsfläck", om man inte gillar rödbladiga växter.

Sylvia