Röd-orange stam på äppelträd

Agneta Lindqvist

Vi har ett gammalt äppelträd, planterat för ca 30-35 år sedan. Gett fin frukt sent på hösten. Nu upptäcker jag att stammen är svagt röd, rostfärgad, en bit upp även på de nedre grenarna. Blad och blomknoppar kommer fint. Sjukdom på trädet? Åtgärd?

Agneta

Odla Svarar: 

Hej! Cinobergömming, Nectria cinnabarina, är ett av de mest vanliga nedbrytningssvampar. De röda/rosfärgade prickarna är svampens sporhus som uppträder oftast på våren, sjukdomen kallas därför oftast för rödvårtssjuka.

Svampen är en sapofyt som vanligen "äter" död ved, angriper vanligen gamla, redan svaga träd men kan också angripa helt frisk ved om inget annat finns. Den är vanligt förekommande i täta, gamla häckar. Uppträder också som stressymtom om det är torrt, dåligt dränerad, för hårt beskärning eller på annat sätt stressigt situation för trädet. Svampen smittas vanligen genom sår på barken. Bästa tid för beskärning är på sensommaren vid torrt väderlek.

Om möjligt kan man såga/klippa bort som är angripet och sedan elda de bortklippta grenarna, men det går ju inte om även stammen är angripen. Så man får försöka göra det så fint som möjligt för trädet om man inte vill ta bort det.

Med vänlig hälsning Sylvia