Räta upp stam på sned bollpil

Har en bollpil, ca 3.5 m hög. Trots att jag behållit en bambukäpp som stöd har stammen under senare tid blivit alltmer sned. Hur stötta/binda upp trädet utan att skada rötterna närmast stammen?

Gunnar

Odla Svarar: 

Antingen bygg ett stöd runtom: slå fyra stabila pålar i marken ca 50 cm från stammen (försök gräva lite så du ser om där finns någon huvudrot i vägen) och lika höga som stammen. Spika på tvärslån som binder ihop dessa 4 pålar, så att det bildas ett fyrkantigt stöd runtom. Eller slå 2-3 tjocka "tältpinnar" i marken ca 2 m från stammen. Spänn stammen till rätt position med träduppbindare (mjukt gummiband) och dessa "tältpinnar". Snubbelrisk, dock!

Sylvia