Rabatt/buskage

Kan man förklara vad som är Rabatt och vad som är Buskage? Finns det skillnader och hur sköts de olika typerna?

Rabatterna och buskagen finns inom områden med flerfamiljshus.

Per-Inge

Odla Svarar: 

En rabatt är en plantering med ofta perenna växter, men kan också vara en ettårig plantering, en rosrabatt eller något liknande. Den kan vara långsmal, rund eller ha en udda form.

En buskage är en samling olika sorters buskar, planterade tillsammans på skilda sätt, som i ojämna rader, rundlar, busksamlingar...

Även en häck kan i princip kallas buskage, men den består oftast av en och samma växtslag, bildar en rad och kan vara klippt, vilket en buskage sällan är.

Sylvia