Rabatt mot norr och öster

Har tänkt att anlägga en rabatt längst husväggen mot norr och öster, skulle bli glad om jag kunde få tips om vilka blommor m.m. som trivs i rabatterna då de är öppet och ljus runt om för övrigt. Skulle gärna vilja ha både gröna och blommande rabatter. Trivs violer mot dom väderstrecken.

tack påförhand
Ulla

Odla Svarar: 

Mot norr kan du kanske hitta idéer om du läser denna artikel: http://www.odla.nu/artiklar/skuggra.shtml

Mot öster är det ju sol åtminstone på morgonen, så visst kan du testa violer.

Många växter trivs utmärkt i halvskugga, så testa olika sorters perenner där, t.ex:

Astilbe av olika sorter
Funkior
Fänrikshjärtan
Julrosor
Liljekonvaljer
Lungörter
Liljor av olika slag
Höstflox

När du är i plantskolan så titta på den tänkta växtens etikett. Det brukar finnas en symbol på etiketten som talar om växten trivs i sol, halvskugga eller skugga. Välj sådana som trivs där du tänkt ha dem.

Sylvia