Prydnadsväxt

Vilken prydnadsväxt är bäst för mig. Den ska vara vintergrön. Ska kunna beskäras så att höjden blir max 3 meter.

Marken där den skall stå är en f.d. grusgrop med sand och sten. Jag har tänkt att lägga ett lager med 50 cm matjord där trädet skall stå. Vilket träd rekommenderar du (Japansk Hänglärk t.ex?)

Tacksam få snabbt svar.
Lars

Odla Svarar: 

Om den ska vara vintergrön så passar ju inte lärk. Hur skulle högsmala enar passa? Högsmala cypresser, tujor (vill dock inte stå torrt).

Eller mindre tallar, t.ex. ett stam-ex av bergtall? Beroende på var du bor, ev. en storbladig lagerhägg eller mahonia?

Sylvia