Prydnadsgräs

Jag har i år planterat ett Japansk Blodgräs (Imperata Cylindrica "Red Baron") och jag har läst att det inte är härdigt i vårt område. Vi ligger i zon 2-3. Finns det något bra sätt att täcka den så kanske man har tur att övervintra den i alla fall?

Helén

Odla Svarar: 

Den är dålig härdig, jag har prövat. Men om du öser torra löv och lite granruskor över den, så kanske. Dräneringen måste vara bra, den tycker inte om vinterfuktighet. Klipp inte ner förrän till våren.

Sylvia