Problem med trädpion

Varje vår när vi tar bort granristäckningen av pionen så har den vissnat, men skjuter nya skott från botten. Hur ska vi göra för att behålla knopparna i toppen vid liv? Vi har haft den i ca 7 år och den har bara blommat 1, kanske två ggr.

Merethe

Odla Svarar: 

Det verkar som om den torkat under vintern, s.k. frystorka. Men det kan också vara sortegenskap, alla sorterna är inte helt vinterhärdiga hos oss. Svårt att veta.

Kanske ni kan pröva med att täcka den med växtskyddsfleece + grön vinterväv, särskilt under vårvintern när solen gassar på och det fortfarande kan vara tjäle.

Sylvia