Prakttry och spirea

Kan man klippa ner gamla buskar för att föryngra dem? De har vuxit alldeles för höga och blivit glesa och risiga nertill.

Leena

Odla Svarar: 

Ja, det går bra att klippa ner dem. Du kan göra det nu på vårvintern.

Sylvia