potatis

Majvor

Har hört att när potatisen får blommor ska dom nypas bort, för den tar näring. Det är bättre att potatisen får i stället. Hur är det?

Odla Svarar: 

Hej!

Nja, det är nog så att om du odlar bara några knölar i en hink eller ett par rader så kan du förstås ta bort blommorna, men det är inte nödvändigt. När potatisen väl blommar, brukar den vara skördefärdig då. Potatisodlarna brukar ju aldrig ta bort blommorna på potatisåkern...

Sylvia