Plantering vindruvor

Hej...
Har läst om att vindruvsplantan ska planteras 40-50 cm ut från väggen, men frågan är om det den måste vara så pass långt ut hela vägen upp på plantan eller går det bra att montera klätterväxt nät (galler) på väggen och leda in den i det. Varför så långt från vägg?

Jacob

Odla Svarar: 

Jo, det är meningen att man ska kunna gå mellan stocken och väggen, om man t.ex. vill måla. Dessutom är det väldigt torrt just intill väggen pga. husets dränering, och så ska stocken stå så att inte vatten eller snö från taket ramlar rakt på den. En etablerad stock är inget man lätt flyttar på sedan så det gäller att tänka efter före. Du kan t.ex. bygga en fristående spaljé till den och så en överliggare som fäster på husväggen.

Sylvia