Plantering av Rhododendron

Jag ska plantera 3 st rhododendron, 2 Roseum Elegans och 1 Calsap. Tänkte plantera Calsap framför Roseum, som en triangel. Vilket avstånd bör plantorna ha mellan varandra?

Helene

Odla Svarar: 

Den förstnämnda blir 1.2-1.8 m hög och lika bred beroende på växtplatsen, så mellanrummet bör vara 1.8-2.4 m. 'Calsap' blir högre: 2.4-3 m hög och lika bred, så mellanrummet bör vara 2.4-3 m, alltså ung. lika mycket som busken blir bred.

Sylvia