Planterat prydnadsträd

Jag har planterat några prydnadsträd som jag köpt och sått själv. Dom står i en gammal hästhage. Skall dom gödslas och med vilken gödsel i så fall?

Elisabeth

Odla Svarar: 

Hästhagen är säkert välgödslad som den är, så de klarar sig säkert några år. Sedan kan du gödsla dom med komposterad, välbrunnen häst- eller kogödsel på våren.

Sylvia