Planterade depåodlade fruktträd

I höstas planterade vi ett antal fruktträd vid vår sommarstuga. Det är rätt stora depåodlade träd med en stamdiameter på ca 6 cm.

Vi var noga med att stötta dom och sätta skydd runt stammarna. Men när vi nu var ute och tittade visade det sig att rådjuren lyckats få bort skydden på två av äppelträden. Barken är avgnagd från marken och upp till de första grenarna.

Nu undrar vi förstås om det är något vi kan göra för att rädda träden.

/Ann

Odla Svarar: 

Om barken är avgnagd runt om så att inga bryggor finns kvar, är läget svårt! Ni skulle ev. kunna få hjälp av en professionell trädvårdare, men det är inte säkert att ens bryggympning hjälper. Men försöka duger!

Sylvia