Plantera vilda blåbär hemma i trädgården?

Mia Allansson

Jag undrar om det skulle fungera att gå ut i skogen och gräva upp några plantor vilda blåbär och sen plantera om dem hemma i trädgården? Vi har väldigt blöt mark. Har läst att de amerikanska blåbären måste man plantera minst 2olika sorter av ihop, så att de kan pollinera varandra. Är det lika dant med våra vilda bär i skogen? mvh Mia

Odla Svarar: 

Hej Mia!

Ingen har hittills lyckats skapa storskaliga odlingar av vårt vilda blåbär (Vaccinium myrtillus), men visst är det möjligt att få det att växa och trivas bra hemma i den egna trädgården. Bäst möjligheter att lyckas har man om man kan efterlikna den naturliga miljön så mycket som möjligt. Blåbär växer vilt i skogsmarker och hedar med relativt näringsfattig jord och lågt pH. Rhododendronjord eller egenblandad sur jord av exempelvis barkflis, kompost och granförna är lämpligt odlingssubstrat. Det finns anledning att tro att mikroorganismer som finns naturligt i granförna är gynnsamma för blåbär att ha rotkontakt med. Viktigt är naturligtvis att hålla efter från konkurrenter, eftersom blåbär anpassat sig till viss nisch för att kunna växa där de flesta konkurrenter trivs mindre bra, men i hemträdgården är förhållandena gynnsammare för många generalist-växter. Angående de amerikanska blåbären så är de självfertila men det krävs mer än en planta för en riklig skörd, eftersom enbart en ensam planta har så få blommor att det inte är mycket pollen och pistiller som är mogna precis samtidigt för lyckad pollinering. Detta gäller generellt, att ju fler plantor med lite varierande blomningsperiod och ju fler pollinerande insekter, desto fler blommor kommer att bli pollinerade, och desto fler mogna bär finns det således chans att få i slutändan. Så om du ska lägga ner mödan att sätta, sätt då mer än en!

Vänliga hälsningar, Carina